Робочі програми/Силабуси

ОП 2022

Код н/д

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Силабус

Форма підсумкового контролю

1

2

3

4

Цикл загальної підготовки
Обов’язкові дисципліни
О1 Українська мова (за професійним спрямуванням) завантажити Залік
О2 Філософія завантажити залік
О3 Історія України завантажити Екзамен
О4 Вибрані аспекти розвитку людської цивілізації завантажити Залік
О5 Історія української культури (англійською мовою) завантажити Залік
О6 Фізична культура залік
О7 Міжнародне публічне право завантажити Залік
О8 Міжнародні економічні відносини завантажити Залік
Цикл професійної підготовки
Обов’язкові дисципліни
О9 Вступ до спеціальності (міжнародні відносини) завантажити Екзамен
О10 Основи наукових досліджень завантажити Залік
О11 Історія міжнародних відносин завантажити Ч1

Завантажити ч.2 завантажити Ч3

Екзамен
О12 Країнознавство завантажити Ч1 завантажити Ч2 Екзамен
О13 Міжнародні відносини та світова політика завантажити Екзамен
О14 Теорія міжнародних відносин завантажити Екзамен
О15 Зовнішня політика України завантажити Екзамен
О16 Основи міжнародної безпеки завантажити Залік
О17 Вступ до регіоналістики завантажити Залік
О18 Дипломатична та консульська служба завантажити Екзамен
О19 Дипломатичний протокол і етикет завантажити Залік
О20 Конфліктологія завантажити Залік
О21 Історія Центрально-Східної Європи (від завершення Першої світової війни до розпаду Організації Вавршавського Договору) завантадити Залік
О22 Англійська мова для міжнародних відносин вступний курс завантажити Екзамен
О23 Англійська мова (дипломатичний дискурс) завантажити Екзамен
О24 Англійська мова спеціальності завантажити Екзамен
О25 Ділова англійська мова завантажити Екзамен
О26 Теорія та практика перекладу завантажити Екзамен
О27 Міжнародні конфлікти завантажити Екзамен
О28 Сучасні тенденції світової політики завантажити Екзамен
О29 Зовнішня політика країн Північної Америки завантажити Екзамен
О30 Переговорний процес у міжнародній практиці завантажити Залік
О31 Міжнародні організації завантажити Залік
О32 Міжнародна комунікація завантажити Екзамен
О33 Основи геополітики та теорії цивілізації завантажити Екзамен
О34 Зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки завантажити Залік
О35 Політологія завантажити Залік
Практична підготовка
О36 Курсова робота (Історія міжнародних відносин) завантажити Залік
О37 Курсова робота (Теорія міжнародних відносин) завантажити Залік
О39 Виробнича практика в науково-аналітичних організаціях та/або центрах завантажити Залік
О40 Виробнича практика в підрозділах Міністерства закордонних справ України та/або дипломатичних установах завантажити Залік
О41 Виробнича перекладацька практика завантажити Залік
О38 Кваліфікаційна робота (Бакалаврська робота)

 

завантажити Залік

1

2

3

4

Атестація
О42 Атестаційний екзамен з теорії і практики міжнародних відносин завантажити Екзамен
О43 Захист кваліфікаційної роботи завантажити Екзамен