Вибіркові дисципліни

Положення про вибіркові дисципліни

Розподіл_дисциплін_вільного_вибору_студента_2022_2023

ВК 1 Практикум перекладу 9 Екзамен
ВК 1 Професійна англійська мова 9 Екзамен
ВК 2 Планування та реалізація міжнародних проектів 3 Залік
ВК 2 Інформаційний тероризм 3 Залік
ВК 3 Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи 3 Залік
ВК 3 Європа в зовнішній політиці США та Росії 3 Залік
ВК 4 Національна безпека України 3 Залік
ВК 4 Політико-правові система та система прийняття рішень ЄС 3 Залік
ВК 5 Друга іноземна мова (польська) 6 Екзамен
ВК 50 Друга іноземна мова (німецька) 6 Екзамен
ВК 51 Друга іноземна мова (іспанська) 6 Екзамен
ВК 52 Друга іноземна мова (угорська) 6 Екзамен
ВК 53 Друга іноземна мова (французька) 6 Екзамен