Теми курсових робіт з Теорії міжнародних відносин

2022-2023 н.р.2021-2022 н.р.

Тематика курсових робіт з

Теорії міжнародних відносин МВ-31

 

№п/п ТЕМА ПІП (студент) ПІП (викладач)
1.       Традиційні напрями та школи теорії міжнародних відносин Ілик А. Струтинська Т.З.
2.       Глобалізація як процес всесвітньої інтеграції та уніфікації Липка С. Струтинська Т.З.
3.       Міжнародна (світова) політика Сорочан Д. Струтинська Т.З.
4.       Теоретичні основи зовнішньої політики держави Павелко А. Струтинська Т.З.
5.       Цивілізаційний фактор у міжнародних відносинах Слободян В. Струтинська Т.З.
6.       Геополітика: поняття та головні концепції Довбуш Р. Струтинська Т.З.
7.       Учасники міжнародних відносин Говера Н. Струтинська Т.З.
8.       Сучасні напрями та школи теорії міжнародних відносин Никільчик О. Струтинська Т.З.
9.       Теорії і концепції регіонального розвитку Чернявська С. Стецюк Н.М.
10.   Трактування ЦСЄ в наукових концепціях Боднар О.-С. Стецюк Н.М.
11.   Концепція Європи регіонів та її еволюція Гакал К.-А. Стецюк Н.М.
12.   Особливості регіоналізму Великобританії. Мацюк В. Стецюк Н.М.
13.   Теорія гібридної війни. Петрик Д Стецюк Н.М.
14.   Стратегії поведінки у конфліктній ситуації. Малахівська А. Стецюк Н.М.
15.   Теорія соціального конфлікту. Любчин О. Стецюк Н.М.
16.   Теорія політичного конфлікту. Кашівська  Я. Стецюк Н.М.
17.   Теорія ігор у дослідженні конфліктів. Верхогляд А. Стецюк Н.М.
18.   Теорія виникнення військових конфліктів. Грицак А. Стецюк Н.М.
19.   Особливості регіоналізму Іспанії. Абрам’юк І. Стецюк Н.М.
20.   Особливості регіоналізму Італії. Ткачук В. Стецюк Н.М.
21.   Особливості регіоналізму Франції. П’яста В. Стецюк Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

Тематика курсових робіт з

Теорії міжнародних відносин МВ-32

 

№п/п ТЕМА ПІП (студент) ПІП (викладач)
1.       Теоретичні та історичні аспекти міжнародної протидії тероризму. Криховецька В. Голуб’як Н.Р.
2.       Вплив інформаційно-комунікаційних процесів на міжнародні відносини. Галань Т. Дерещук Т.М.
3.       Інформаційні війни ХХІ ст. Вяхірева Л. Дерещук Т.М.
4.       Сучасні способи формування громадської думки Ковальчук У. Дерещук Т.М.
5.        Традиційні теорії інтеграції

(функціоналізм, федералізм, трансакціоналізм,неофункціоналізм)

Петращук Т. Гурак І.Ф.
6.       Реалізм та неореалізм: спільне та відмінне Мельник О. Гурак І.Ф.
7.       Теоретичний та емпіричний рівні дослідження в теорії міжнародних відносин Фоміна О. Гурак І.Ф.
8.       Міжнародні відносини: сутність, особливості, типологія, суб’єкти Краюшкіна А. Гурак І.Ф.
9.       Теорії європейської інтеграції

(федералізм, неофункціоналізм, інтерговерменталізм, ліберальний Інтерговерменталізм)

Іванків Ю. Гурак І.Ф.
10.   Неореалізм у теорії міжнародних відносин (витоки, сутність, особливості у порівнянні з іншими

течіями, насамперед реалізмом)

Валовська А. Гурак І.Ф.
11.   ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА РУМУНІЇ В 1945-1989 РР. Дудій В. Максименко В.М.
12.   Республіка Болгарія на зламі епох: політична трансформація суспільства Рараговська А. Максименко В.М.
13.   Особливості регіоналізму Нідерландів. Романів Є. Максименко В.М.
14.   Особливості регіоналізму в Бельгії. Фот В. Максименко В.М.
15.   Особливості регіоналізму Греції. Козак І. Максименко В.М.
16.   Особливості регіоналізму Португалії. Масляк К. Максименко В.М.
17.   Проблема нерівності у працях І.Валерстайна Шмігельська Р. Максименко В.М.
18.   Роль суспільства у формуванні зовнішньої політики у працях А.Вендта Ницак М. Максименко В.М.
19.   Проблема націоналізму у працях Ф.Фукуями Луцюк В. Максименко В.М.
20.   Проблема раціоналізму в сучасній науці про міжнародні відносини Катрич Л. Максименко В.М.
21.   Вплив COVID на сучасну дипломатичну службу Мельничук Х. Максименко В.М.
22.   Правове врегулювання дипломатичної служби України Романюк І. Максименко В.М.
23.   Концепція прометеїзму у зовнішній політиці Республіки Польщі Деренюк Ю. Максименко В.М.
24.   Львівська школа дипломатії Процак Р. Максименко В.М.

 

Тематика курсових робіт з

Теорії міжнародних відносин МВ-33

 

№п/п ТЕМА ПІП (студент) ПІП (викладач)
1.       Теорія асиметричного конфлікту в працях Е.Макка та Т.Паула. Голіней В. Голуб’як Н.Р.
2.       Сучасні збройні конфлікти в працях М.Калдор і М.Кревельда. Бундзяк І. Голуб’як Н.Р.
3.       Ісламські концепції сучаного світопорядку. Тикенчук Ю. Голуб’як Н.Р.
4.       Ідейно-теоретична платформа М. Каддафі («Третя світова теорія») Цюпер О. Голуб’як Н.Р.
5.       Концепція джихаду в ісламі та її вплив на міжнародні відносини Сліпченко А. Голуб’як Н.Р.
6.       Сучасні концепції інтеграційного розвитку Європи Ватуйчак С. Голуб’як Н.Р.
7.       Концептуальні основи міжурядового підходу європейської інтеграції. Чоботар Н. Голуб’як Н.Р.
8.       Неофункціональний підхід до європейської інтеграції Ф.Шміттера. Ясінський Р. Голуб’як Н.Р.
9.       Комунікаційна теорія європейської інтеграції Карла Дойча. Мельник Л. Голуб’як Н.Р.
10.   Біхевіоралізм в теорії міжнародних відносин (витоки, засади та значення течії для теорії міжнародних відносин) Маціборська В. Гурак І.Ф.
11.   Теорії та школи геополітики Ковтун Р. Гурак І.Ф.
12.   Конфлікти у теорії міжнародних відносин: типи, фази та шляхи розв’язання Виноградник К. Гурак І.Ф.
13.   Міжнародні системи: структура, типи та ієрархія Ачкевич Д. Гурак І.Ф.
14.   Теорії географічного детермінізму та геополітика Кріпацька К. Гурак І.Ф.
15.   “Великі дебатиˮ в теорії міжнародних відносин Машталер Я. Гурак І.Ф.
16.   Поняття “СИЛАˮ в теорії міжнародних відносин Гречанюк Л. Гурак І.Ф.
17.   Марксизм та неомарксизм: спільне та відмінне Фіщук Л. Гурак І.Ф.
18.   Лібералізм та неолібералізм: спільне та відмінне Галіпчак М. Гурак І.Ф.
19.   Проблема трактування миру в поглядах Т. Аквінського та Г. Гроція Черемшинський В. Цепенда І.Є.
20.   Міжнародні відносини в поглядах К. Волтца Куртяник В. Цепенда І.Є.
21.   Французька школа в теорії міжнародних відносинах Гошовська А. Цепенда І.Є.

 

№п/п ТЕМА ПІП (студент) ПІП (викладач)
1.       Автономія держав у міжнародних відносинах: основні прояви та дискусії щодо цього питання Мосейчук А.В. Бойчук О.І.
2.       Феміністичні теорії в науці про міжнародні відносини Гопчак І.М. Бойчук О.І.
3.       Процес формування національного інтересу в теоріях конструктивізму Середюк М.С. Бойчук О.І.
4.        Шість принципів Г. Моргентау та їх сучасна інтерпретація на прикладі російсько-українського конфлікту Факас М.О. Бойчук О.І.
5.        Розвиток науки про міжнародні відносини у ХХ столітті Савчук Я.Я. Бойчук О.І.
6.       Теорія міжнародних відносин у країнах Північної Європи Беля А.А. Бойчук О.І.
7.       Неомарксизм в сучасній теорії міжнародних відносин Литвин А.А. Бойчук О.І.
8.       Гегемонія США та світовий порядок Луговий В.В. Бойчук О.І.
9.        Англійська школа в науці про міжнародні відносини. Філіппов С.А. Бойчук О.І.
10.    Н. Макіавеллі та його погляди на міжнародні відносини Костишин М.І. Бойчук О.І.
11.   Постпозитивістські теорії в науці про міжнародні відносини Рогів Х.В. Бойчук О.І.
12.   Азійська структура регіональної безпеки в поглядах Б. Бузана Вінтоняк Х.Я. Бойчук О.І.
13.   Міжнародна безпека в працях Б. Бузана Когут З.В. Бойчук О.І.
14.   Неолібералізм в працях Ф. Фукуями Андрухович Н.І. Бойчук О.І.
15.    Системна теорія К. Волтца Кінаш М. Бойчук О.І.
16.   Анархічний порядок міжнародних відносинах в працях неореалістів Голобутовська Ю.Р. Бойчук О.І.
17.    Міжнародні відносини в філософсько-політичних поглядах Т. Гобса Рипська С. Бойчук О.І.
18.   Роль міжнародного права в поглядах Г. Гроція та І. Канта Чоповська С.В. Бойчук О.І.
19.   «14 пунктів В. Вільсона» – практичний вимір ідеалізму в міжнародних відносинах. Дякун У.Ю. Бойчук О.І.
20.   Критицизм у теорії міжнародних відносин Токар В.М. Бойчук О.І.
21.   Французька школа міжнародних відносин Березіна А.В. Бойчук О.І.
22.    Потсмодернізм в теорії міжнародних відносин Білик В.В. Бойчук О.І.
23.   Баланс сили в поглядах неореалістів Кікена А.Л. Бойчук О.І.
24.   Роль м’якої сили в концепціях неоідеалістів Паньків Д.В. Бойчук О.І.
25.   Програма розвитку ООН в Україні. Шимко М.В. Дерещук Т.М.
26.   Актуальні проблеми європейської інтеграції України. Пилюк В.Р. Дерещук Т.М.
27.   Правові засади діяльності Організації Північноатлантичного договору. Креховецька Т.А. Дерещук Т.М.
28.   Механізм прийняття рішень в НАТО. Фрейнак О.Я. Дерещук Т.М.
29.   Відносини Україна-НАТО 2014-2021рр. Козира Х.І. Дерещук Т.М.
30.   Трансатлантичні відносини ЄС. Дерещук Т.М.
31.   Поняття міжнародних службовців. Яцюк Н.В. Дерещук Т.М.
32.   Акти міжнародних організацій. Ройко Х.В. Дерещук Т.М.
33.   Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА) – сьогодення та

перспективи.

Григорчук М.П. Дерещук Т.М.
34.   Теорія наукових революцій Томаса Куна Гаванюк Р.А. Струтинська Т.З.
35.   Система і процес у міжнародних відносинах за Мортоном Капланом Андрухович В.В. Струтинська Т.З.
36.   (Мортон Каплан: внесок у системне дослідження міжнародних відносин) Ванчуляк О-В.В. Струтинська Т.З.
37.   Конструктивізм у міжнародних відносинах: інтерпретація Ніколаса Онуфа Буній С.П. Струтинська Т.З.
38.   Ідеї Джеймса Розенау і сучасність Лонюк А.Ю. Струтинська Т.З.
39.   Структурний реалізм Кеннета Ніл Волтца Бойчук В.В. Струтинська Т.З.
40.   Геополітична теорія Альфреда Мехена Привика В.В. Струтинська Т.З.
41.   Роль недержавних акторів у сучасній системі міжнародних відносин. Павлик Р.Ю. Струтинська Т.З.
42.   Гелфорд Маккіндер і теорія «Хартленда» Калиняк Н.Б. Струтинська Т.З.
43.   Постмодернізм та причини його виникнення Рудніцький О.М. Струтинська Т.З.
44.   Зовнішня політика М. Тетчер Пророк Б.М. Цепенда І.Є.
45.    Фолклендська війна та її вплив на міжнародні відносини.   Цепенда І.Є.
46.   Концепція «кінця історії» у працях Ф.Фукуями   Цепенда І.Є.
47.   Антична та середньовічна політична думка Європи про міжнародні відносини. Сташків Л.М. Стецюк Н.М.
48.   «Холодна війна», «залізна завіса», провідні лідери і теоретики – утворювачі біполярної системи. Вінтонюк А.Ю. Стецюк Н.М.
49.   Трансформація біполярної СМВ після розпаду СРСР Трегубенко К.М. Стецюк Н.М.
50.   Особливості інтеграційних процесів в Західній та Центральній Європі. Григорук В.М. Стецюк Н.М.
51.   Війна як інструмент політики. Юсип Ю.В. Стецюк Н.М.
52.   Форми силового впливу та канали його здійснення. Янчій Я.І. Стецюк Н.М.
53.   Міжнародне право та можливості застосування державами сили в МВ. Німчук Д.М. Стецюк Н.М.
54.    Проблема «вимірювання» силового потенціалу суб’єктів МВ. Концепція «дієспроможності». Трач В.В. Стецюк Н.М.
55.   Особливості процесу застосування сили в умовах МВ. Тороус Д.А. Стецюк Н.М.
56.   Доктрини стримування в теорії та історії міжнародних політичних відносин Зеленська Я.І. Стецюк Н.М.
57.   Засоби та процедури вирішення міжнародних криз та конфліктів. Дріль П.Р. Стецюк Н.М.
58.   Проблема війни як форми міжнародних відносин. Кондратів А.-Х.М. Стецюк Н.М.
59.   Особливості психологічного та соціологічного підходу до визначення природи конфліктів в ТМВ. Салига К.І. Стецюк Н.М.
60.   Теорії протистояння загрозам, поняття і сутність превентивної

дипломатії.

Суп О.А. Стецюк Н.М.
61.   Конструктивізм у теорії міжнародних відносин (витоки конструктивізму, течії в рамках конструктивізму, співвідношення конструктивізму та раціоналізму) Гураль Є.В. Гурак І.Ф.
62.   Традиційний реалізм у теорії міжнародних відносин

(комплексний реалізм, конституціоналізм, структуралізм)

Мишко А.К. Гурак І.Ф.
63.   Англійська школа у теорії міжнародних відносин (витоки, особливості, напрямки) Борсук А.А. Гурак І.Ф.
64.   Геополітика у теорії міжнародних відносин

(витоки та сутність геополітики, органічна теорія держави, теорія сфер впливу)

Ганущак С.С. Гурак І.Ф.
65.   Лібералізм в теорії міжнародних відносин

(витоки, сутність та течії в рамках лібералізму)

. Гурак І.Ф.
66.   Неолібералізм у теорії міжнародних відносин (витоки, сутність, особливості у порівнянні з іншими течіями, насамперед лібералізмом) Паславський В.Т. Гурак І.Ф.
67.   Дискусія реалізму та ідеалізму в теорії міжнародних відносин Савка А.І. Гурак І.Ф.
68.   Біхевіоралізм в теорії міжнародних відносин

(витоки, засади та значення течії для теорії міжнародних відносин)

Грицюк А.-Д.Д. Гурак І.Ф.