Вибіркові дисципліни

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2022/09/Polozennia-pro-vubir-dusctuplin.pdf

Розподіл дисциплін вільного вибору студента 2022

В1 Міжнародний захист прав людини 3 Екзамен
В1 Критичне мислення 3 Екзамен
В1 PR та Бренд Менеджмент у міжнародних відносинах 3 Екзамен
В1 Логіка 3 Екзамен
В1 Комунікація неурядових організацій 3 Екзамен
В1 Діаспора та національні меншини у зовнішній політиці держави 3 Екзамен
В2 Демократія: від теорії до практики 3 Залік
В2 Психологія 3 Залік
В2 Історія політичних вчень 3 Залік
В2 Міжнародне приватне право 3 Залік
В2 Цінності європейських цивілізацій 3 Залік
В2 Дипломатія і розвідка 3 Залік
В3 Внутрішньополітичний розвиток країн світу 3 Залік
В3 Етнополітологія у міжнародних відносинах 3 Залік
В3 Релігія та глобалізація 3 Залік
В3 Соціологія 3 Залік
В3 Політична географія 3 Залік
В3 Інтеграційні процеси і міжнародне суперництво в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 3 Залік
Цикл професійної підготовки
В4 Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в міжнародних відносинах 3 Екзамен
В4 Зовнішня політика країн Вишеградської групи 3 Екзамен
В5 Європейський Союз в міжнародних відносинах 6 Екзамен
В5 Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ 6 Екзамен
В6 Право Європейського Союзу 6 Екзамен
В6 Трансформаційні процеси на пострадянському просторі та в країнах Центрально-Східної Європи в постбіполярний період 6 Екзамен
В7 Лідерство у міжнародних відносинах 3 Залік
В7 Ісламський світ у міжнародних відносинах 3 Залік
В7 Лінгвістична географія (англійською мовою) 3 Залік
В8 Дипломатичне листування 3 Екзамен
В8 Медіа комунікація (аглійською мовою) 3 Екзамен
В8 Кількісні та якіснь методи дослідження міжнародних відносин 3 Екзамен
В9 Зовнішня політика країн Західної Європи 6 Екзамен
В9 Зовнішня політика країн Співдружності Незалежних Держав 6 Екзамен
В10 Друга іноземна мова (польська мова) 24 Екзамен
В10 Друга іноземна мова (німецька мова) 24 Екзамен
В10 Друга іноземна мова (іспанська мова) 24 Екзамен
В10 Друга іноземна мова (угорська мова) 24 Екзамен
В10 Друга іноземна мова (французька мова) 24 Екзамен