Вибіркові освітні компоненти

 

В1 Міжнародний захист прав людини завантажити Екзамен
В1 Критичне мислення інша кафедра Екзамен
В1 PR та Бренд Менеджмент у міжнародних відносинах завантажити Екзамен
В1 Логіка інша кафедра Екзамен
В1 Комунікація неурядових організацій завантажити Екзамен
В1 Діаспора та національні меншини у зовнішній політиці держави завантажити Екзамен
В2 Демократія: від теорії до практики завантажити Залік
В2 Психологія інша кафедра Залік
В2 Історія політичних вчень завантажити Залік
В2 Міжнародне приватне право інша кафедра Залік
В2 Цінності європейських цивілізацій інша кафедра Залік
В2 Дипломатія і розвідка завантажити Залік
В3 Внутрішньополітичний розвиток країн світу завантажити Залік
В3 Етнополітологія у міжнародних відносинах інша кафедра Залік
В3 Релігія та глобалізація завантажити Залік
В3 Соціологія інша кафедра Залік
В3 Політична географія завантажити Залік
В3 Інтеграційні процеси і міжнародне суперництво в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні завантажити Залік
Цикл професійної підготовки
В4 Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в міжнародних відносинах завантажити Екзамен
В4 Зовнішня політика країн Вишеградської групи завантажити Екзамен
В5 Європейський Союз в міжнародних відносинах завантажити Екзамен
В5 Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ завантажити Екзамен
В6 Право Європейського Союзу завантажити Екзамен
В6 Трансформаційні процеси на пострадянському просторі та в країнах Центрально-Східної Європи в постбіполярний період завантажити Екзамен
В7 Лідерство у міжнародних відносинах завантажити Залік
В7 Ісламський світ у міжнародних відносинах завантажити Залік
В7 Лінгвістична географія (англійською мовою) завантажити Залік
В8 Дипломатичне листування завантажити Екзамен
В8 Медіа комунікація (аглійською мовою) завантажити Екзамен
В8 Кількісні та якіснь методи дослідження міжнародних відносин завантажити Екзамен
В9 Зовнішня політика країн Західної Європи заванатжити Екзамен
В9 Зовнішня політика країн Співдружності Незалежних Держав завантажити Екзамен

Загально-університетський каталог

Розвідувальні служби світу – завантажити

Переговри та медіація – завантажити