Загальна інформація

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Навчаючись на  спеціальності «Міжнародні відносини» студент має можливість отримати два дипломи в рамках програми подвійних дипломів з Варшавським університетом

Протягом навчання студенти проходить двотижневу практику в Посольствах України в країнах Європи та Америки (студент має можливість самостійно обрати країну для проходження практики). 

Спеціальність пропонує абітурієнту:

  • унікальний підбір викладачів
  • можливість паралельно здобути диплом іноземного ВНЗ;
  • можливість пройти практику-стажування за кордоном;
  • можливість на високому рівні вивчити кілька іноземних мов;
  • можливість у студентські роки зробити перші кроки у науковій сфері;
  • можливість отримати одразу три кваліфікації  (політолог-міжнародник, перекладач)

Підготовка фахівців здійснюється:

– за рахунок державного бюджету;

– за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

– за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Ліцензований обсяг прийому на підготовку фахівців

ОКР:  «Магістр» становить: 50 осіб для денної та заочної форми навчання