Відбулась відкрита онлайн-лекція професора Леха Вітковського для аспірантів університету

8 листопада за сприяння Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася відкрита онлайн-лекція для здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) усіх спеціальностей запрошеного професора Леха Вітковського – доктора хабілітованого філософських наук, професора звичайного гуманітарних наук Інституту Педагогіки Поморської Академії в Слупську (Республіка Польща) на тему: «Освітні трансформації та їхні домінанти: між динамікою та структурою процесуальності».

Захід відбувся у рамках вивчення навчальної дисципліни «Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика».

У вітальному слові перша проректорка професор Валентина Якубів зауважила, що традиції міжнародної співпраці нашого університету з Поморською Академією в Слупську розвиваються уже тривалий час, привітала учасників зустрічі і наголосила на значенні таких заходів з видатними польськими вченими для українських аспірантів, котрі починають свій науковий шлях.

У своєму виступі професор Лех Вітковський узагальнив сучасні підходи до трансформації процесів, важливих для людського розвитку, як: освіта та комунікація; показав зв’язки між структурами та динамічними характеристиками змін на тлі дуалістичних поділів. Значна увага була приділена питанням «дуальності» в гуманітарних і соціальних науках, концепціям «вибухових ефектів» і «соціальної амбівалентності».

Модератор заходу професор Олена Будник ознайомила учасників зустрічі з науковим доробком видатного вченого-гуманіста, автора більш, ніж 20 фундаментальних книг з соціології, психології, педагогіки, філософії, вченого міжнародного рівня, котрий читає свої лекції у різних країнах Європи та США, а також провела паралелі щодо важливості інтерактивного альянсу у педагогіці та меж трансформаційної взаємодії, акцентувала на необхідності професійної дії, орієнтованої на активізацію процесів особистісної трансформації та орієнтації на перспективу студента як активного суб’єкта освітньої взаємодії.

Предметом активних дискусій та обговорень аспірантів і викладачів були також проблеми, що стосуються сфери метапедагогічного професіоналізму, трансверсальності, «вибухових ефектів» освітньої трансформації, викликів антипозитивістського прориву в розумінні пояснення процесів і явищ та ін.