Звітна наукова конференція

На кафедрі відбулися засідання звітної конференції ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” підсекції міжнародних відносин. В рамках конференції викладачі, аспіранти та студенти  кафедри міжнародних відносин мали змогу представити результати своїх наукових досліджень з актуальних питань сучасних міжнародних відносин. Проблемне коло доповідей стосувалося як і стану двосторонніх відносин між окремими країнами так і сучасних тенденцій в міжнародній системі.

За результатами конференції, дві студентські доповіді рекомендовані до публікації у Збірнику наукових праць студентів університету «Еврика-ХХ».