Тематика курсова робота на 2018-2019 н.р.

Тематика курсових робіт

для студентів ІІ курсу 2018-2019

Стецюк Н.М. – 21 курсовий проект

Струтинська Т.З. – 20 курсових проектів

Дерещук Т.М. – 19 курсових проектів

№ п/п Тема курсового проекту Студент Керівник
1 Радянсько-американські відносини в період адміністрації Р.Рейгана   Стецюк Н.М.
2 Дипломатична служба Великої Британії   Стецюк Н.М.
3 Дипломатична служба Б.Хмельницького   Стецюк Н.М.
4 Дипломатична діяльність Ярослава Мудрого   Стецюк Н.М.
5 Організація і структура дипломатичних органів Галицько-Волинської Русі   Стецюк Н.М.
6 Організація дипломатичної служби Війська Запорізького   Стецюк Н.М.
7 Віденський конгрес. Віденська система міжнародних відносин   Стецюк Н.М.
8 Велика китайська стіна як символ Імперії.   Стецюк Н.М.
9 Британська імперія і «концерт великих держав» у ХIХ ст.   Стецюк Н.М.
10 Територіальна експансія США в 1-й половині ХІХ ст.   Стецюк Н.М.
11 Діяльність президента США Авраама Лінкольна.   Стецюк Н.М.
12 Реформаторський курс президента США Теодора Рузвельта.   Стецюк Н.М.
13 Французька колоніальна система в Північній Америці.   Стецюк Н.М.
14 Міжнародні наслідки франко-прусської війни 1870-1871 рр.   Стецюк Н.М.
15 Політичний портрет Жоржа Клемансо.   Стецюк Н.М.
16 Політичний портрет Раймона Пуанкаре   Стецюк Н.М.
17 Перетворення Пруссії в могутню мілітарну державу за правління Фрідріха-Вільгельма І.

 

  Стецюк Н.М.
18 Канцлер К.Л. Меттерніх як політик і дипломат.   Стецюк Н.М.
19 Захоплення Цейлону Англією та початковий період британської колонізації в 1-й половині ХІХ ст.   Стецюк Н.М.
20 „Східна криза” 1830-х рр. і боротьба великих держав за вплив на Близькому Сході.   Стецюк Н.М.
21 Кризове становище Османської імперії на поч. ХХ ст. Причини і передумови революції 1908 р.   Стецюк Н.М.
22 Держави стародавнього Сходу у міжнародних відносинах   Струтинська Т.З.
23 Міждержавні відносини та дипломатія в античному світі   Струтинська Т.З.
24 Міжнародні відносини у Середньовічній Європі   Струтинська Т.З.
25 Міжнародні відносини та зовнішня політика держав Середньовічного Сходу   Струтинська Т.З.
26 Європа на початку Нової доби. Крах спроб створення всеєвропейської християнської імперії   Струтинська Т.З.
27 Європейська політика в XVIІ ст.  Формування Вестфальської системи.   Струтинська Т.З.
28 Війни і дипломатія у XVIІІ ст. Перерозподіл та перегрупування сил у Європі   Струтинська Т.З.
29 Політика великих держав в роки Французької революції та наполеонівських війн   Струтинська Т.З.
30 Віденська система. “Священний союз” у європейській політиці   Струтинська Т.З.
31 “Східне питання” у європейській політиці  1820-1840-х рр.   Струтинська Т.З.
32 Революції 1830-1840-х рр. в Європі і політика великих держав. Кримська війна.   Струтинська Т.З.
33 Експансія європейських держав в Азії та Африці. Становлення колоніальної системи   Струтинська Т.З.
34 Міжамериканські відносини у ХІХ ст.   Струтинська Т.З.
35 Міжнародні відносини після Кримської війни. Утворення Німецької імперії та Італійської національної держави   Струтинська Т.З.
36 Розвиток політичної ситуації в Європі після Франкфуртського миру. Криза на Балканах і російсько-турецька війна   Струтинська Т.З.
37 Європейська політика в останній чверті XIX ст. Початок формування військово–політичних блоків.   Струтинська Т.З.
38 Колоніальна експансія європейських держав наприкінці XIX ст. Завершення колоніального поділу світу.   Струтинська Т.З.
39 Розкол Європи на два блоки. Міжнародні відносини напередодні світової війни   Струтинська Т.З.
40 Світова політика у міжвоєнний період. Становлення та крах Версальсько-Вашингтонської системи (1919-1939 рр.)   Струтинська Т.З.
41 Міжнародні відносини напередодні та в роки Другої світової війни.   Струтинська Т.З.
42 ООН – організація з врегулювання глобальних проблем людства.   Дерещук Т.М.
43 Вплив реалізації програми «Партнерство заради миру» на процес розширення НАТО.   Дерещук Т.М.
44 Розвиток процесу безпеки в Європі: створення ОБСЄ.   Дерещук Т.М.
45 Історія та проблеми створення ООН.   Дерещук Т.М.
46 Україна – ООН: історія та основні напрями співпраці.   Дерещук Т.М.
47 Спеціалізована установа ООН – ЮНЕСКО: мета створення та завдання.

 

  Дерещук Т.М.
48 Еволюція миротворчої діяльності.   Дерещук Т.М.
49 Поняття, функції та типи міжнародних організацій сучасності.   Дерещук Т.М.
50 Європейська комісія – унікальна інституція ЄС.   Дерещук Т.М.
51 Україна – ЄС: історія відносин.   Дерещук Т.М.
52 Завдання та цілі ЄС. Їх прикладне значення.   Дерещук Т.М.
53 Створення ОВД. Політика ОВД в 50-60-ті рр.   Дерещук Т.М.
54 Рада Європи як універсальний форум європейського співробітництва.   Дерещук Т.М.
55 Європейський Парламент – як провідна інституція ЄС.   Дерещук Т.М.
56 Європейська комісія – унікальна інституція Європейського Союзу.   Дерещук Т.М.
57 Процедура набуття членства у ЄС: вимоги до держав кандидатів.   Дерещук Т.М.
58 Загальні принципи права ЄС.   Дерещук Т.М.
59 Завдання та цілі ЄС. Їх прикладне значення.   Дерещук Т.М.
60 Інституційна структура ЄС: загальні принципи побудови і функціонування.   Дерещук Т.М.

Тематика курсових робіт

для студентів ІІІ курсу 2018-2019

Макарук І.В. – 10 курсових проектів

Гарапко В.Ф. – 33 курсові проекти

Струтинська Т.З. -4 курсових проекти

№ п/п Тема курсового проекту Студент Керівник
1 Концепція «зіткнення цивілізацій» С. Гантінгтона.   Макарук І.В.
2 Вплив геополітики на формування теорії міжнародних відносин   Макарук І.В.
3 Теорія світо-систем Ф.Броделя та І. Валлерстайна   Макарук І.В.
4 Геополітичні концепції 3. Бжезинського.   Макарук І.В.
5 Дипломатія і війна як основні засоби реалізації зовнішньої політики   Макарук І.В.
6 Міжнародні конфлікті в умовах трансформації біполярної системи   Макарук І.В.
7 Теорія «м’якої» сили Дж. Ная   Макарук І.В.
8 Х.Булл про два підходи до теорії міжнародних відносин   Макарук І.В.
9 Проблема рівнів аналізу в теорії міжнародних відносин ( К. Волтц, Дж. Розенау, Д. Зінгер)   Макарук І.В.
10 Шість принципів політичного реалізму Г. Моргентау   Макарук І.В.
11 Проблеми розв’язання воєнних конфліктів   Струтинська Т.З.
12 Фази міжнародних конфліктів   Струтинська Т.З.
13 Типи міжнародних конфліктів.   Струтинська Т.З.
14 Видова структура міжнародних відносин   Струтинська Т.З.
15 Глобалізація та національні інтереси в сучасній системі міжнародних відносин.   Гарапко В.Ф.
16 Теоретичні інтерпретації сили в міжнародних відносинах   Гарапко В.Ф.
17 Сила та могутність в епоху глобалізації.   Гарапко В.Ф.
18 Позиція сили в структурі міжнародних відносин в працях Г.Моргентау та Р.Арон.   Гарапко В.Ф.
19 Постпозитивістський поворот в теорії міжнародних відносин   Гарапко В.Ф.
20 Конструктивізм в ТМВ   Гарапко В.Ф.
21 Неореалізм в працях К.Волцта   Гарапко В.Ф.
22 Жорстка сила в системі міжнародних відносин   Гарапко В.Ф.
23 М’яка сила в системі міжнародних відносин.   Гарапко В.Ф.
24 Баланс сили в міжнародних відносинах.   Гарапко В.Ф.
25 Рефлексіонізм в системі міжнародних відносин   Гарапко В.Ф.
26 Раціоналізм в системі міжнародних відносин   Гарапко В.Ф.
27 Основні засади факторних теорій.   Гарапко В.Ф.
28 Основні засади теорії зв’язку   Гарапко В.Ф.
29 Основні засади європейської геополітики.   Гарапко В.Ф.
30 Системні теорії міжнародних відносин.   Гарапко В.Ф.
31 “Біхевіористична революція” та принципи модернізму   Гарапко В.Ф.
32 Основні засади цивілізаційної теорії   Гарапко В.Ф.
33 Расово-антропологічна  теорія в системі міжнародних відносин.   Гарапко В.Ф.
34 Теорія географічного детермінізму   Гарапко В.Ф.
35 Марксизм в ТМВ   Гарапко В.Ф.
36 Неолібералізм в ТМВ   Гарапко В.Ф.
37 Лібералізм в ТМВ   Гарапко В.Ф.
38 Концепція неореалізму в ТМВ   Гарапко В.Ф.
39 Концепція реалізму в ТМВ   Гарапко В.Ф.
40 Концепція ідеалізму в ТМВ   Гарапко В.Ф.
41 Соціальне та поза соціальне середовище глобальної системи міжнародних відносин.   Гарапко В.Ф.
42 Поняття, різновиди й основні компоненти середовища міжнародних відносин.   Гарапко В.Ф.
43 Історичні етапи розвитку міжнародних  систем.   Гарапко В.Ф.
44 Теорії міжнародних систем М.Каплана, Хоффмана, Р.Роузкранца.   Гарапко В.Ф.
45 Доктрина Монро: історія, наслідки, сучасний стан.   Гарапко В.Ф.
46 Основні засади сучасної східнослов’янської геополітики.   Гарапко В.Ф.
47 Основні засади євразійства.   Гарапко В.Ф.
   

 

   

Тематика курсових робіт

для студентів ІV курсу 2018-2019

Стецюк Н.М. – 10 курсових проектів

Струтинська Т.З. – 10 курсових проектів

Дерещук Т.М. – 5 курсових проектів

Бойчук О.І. – 9 курсових проектів

Голуб’як Н.Р. – 4 курсові проекти

 

№ п/п Тема курсового проекту Студент Керівник
1 Динаміка двосторонніх відносин між Польщею і Росією   Стецюк Н.М.
2 Грузія та Європейський Союз   Стецюк Н.М.
3 Взаємини України з країнами Балтії   Стецюк Н.М.
4 Трансформація відносин ЄС з Республікою Білорусь   Стецюк Н.М.
5 Взаємини РФ та ЄС Курило К.І. Стецюк Н.М.
6 Грузія в зовнішній політиці Росії   Стецюк Н.М.
7 Динаміка двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною Смольніков О.Є. Стецюк Н.М.
8 Динаміка двосторонніх відносин між Україною та Чехією   Стецюк Н.М.
9 Динаміка двосторонніх відносин між Україною та Словаччиною   Стецюк Н.М.
10 Динаміка двосторонніх відносин між Україною та Польщею Галюк В.В. Стецюк Н.М.
11 “Оксамитові революції” в країнах Центрально-Східної Європи: чинники і результати.   Голуб’як Н.Р.
12 Східне партнерство ЄС: цілі та механізми   Голуб’як Н.Р.
13 Євроскептецизм в контексті сучасного політичного розвитку ЄС.   Голуб’як Н.Р.
14 Особливості розвитку Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС.   Голуб’як Н.Р.
15 Співробітництво України з країнами Південно-Східної Європи в сучасних геополітичних реаліях   Голуб’як Н.Р.
16 Екологічна ситуація в Європі та її влив на міжнародні відносини.   Дерещук Т.М.
17 Зовнiшньополiтичнi прiоритети України на сучасному етапі.   Дерещук Т.М.
18 Міжнародний тероризм і проблеми глобальної безпеки у сучасному світі.   Дерещук Т.М.
19 Розширення НАТО на Схід і позиція Росії (90-ті рр. ХХ ст.− поч. ХХI ст.).   Дерещук Т.М.
20 Русини в історії країн Центральної та Східної Європи.   Дерещук Т.М.
21 Політика Польщі щодо азіатських країн   Струтинська Т.З.
22 Польсько-литовські відносини   Струтинська Т.З.
23 Двосторонні відносини Польші та України   Струтинська Т.З.
24 Співробітництво Польщі з Росією   Струтинська Т.З.
25 Співробітництво Польщі з Білорусією   Струтинська Т.З.
26 Політика Польщі щодо африканських країн   Струтинська Т.З.
27 Співробітництво Польщі з країнами Латинської Америки   Струтинська Т.З.
28 Східна Політика Польщі   Струтинська Т.З.
29 Американський напрям в польській зовнішній політиці   Струтинська Т.З.
30 Відносини Польщі з країнами Балтії   Струтинська Т.З.
31 Польсько-німецькі відносини на сучасному етапі.   Бойчук О.І.
32 Німецько-російські відносини після 2014 року.   Бойчук О.І.
33 Польська культурна дипломатія.   Бойчук О.І.
34 Роль КНР в Центрально-Східній Європі.   Бойчук О.І.
35 Чесько-німецькі відносини.   Бойчук О.І.
36 Роль Великобританії у процесі формування Спільної зовнішньої та Безпекової політики   Бойчук О.І.
37 Процес вступу Великої Британії до Європейського Співтовариства   Бойчук О.І.
38 Американсько-британські відносини в період Б. Обами.   Бойчук О.І.
39 Французько-німецькі відносини на сучасному етапі   Бойчук О.І.