Силабуси

Історія міжнародних відносин (1914-1945 рр) (Міжнародні економічні віддносини)

Країнознавство (Міжнародні економічні відносини)

Міжнародне право (міжнародні економічні відносини)

Зовнішня політика країн СНД (4 курс)

Історія політичних вчень

Міжнародні відносини і світова політика

Основи наукових досліджень

Дипломатична і консульська служба