Нормативні дисципліни

Дисципліни закріплені за кафедрою міжнародних відносин

ОП “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

ОР Бакалавр

Вступ до спеціальності (міжнародні відносини)

Дипломатична та консульська служба

Дипломатичний протокол і етикет

ЄС в міжнародних відносинах

Зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки

Зовнішня політика країн Західної Європи

Зовнішня політика країн Північної Америки

Зовнішня політика країн СНД

Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ

Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ (дод)

Зовнішня політика України

Інтеграційні та дезінтеграційні процеси

Історія міжнародних відносин

Країнознавство

Міжнародна інформація

Міжнародні відносини та світова політика

Міжнародні конфлікти

Міжнародні організації

Основи геополітики та теорії цивілізації

Основи наукових досліджень

Основи та сучасні тенденції світової політики

Переговорний процес у міжнародній практиці

Політологія

Право ЄС

Теорія міжнародних відносин

Трансформаційні процеси на пострадянському просторі та в країнах ЦСЄ в постбіполярний період

Дисципліни закріплені за кафедрою іноземних мов і перекладу

ОП “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

ОР Бакалавр

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова спеціальності

Друга іноземна мова (іспанська)

Друга іноземна мова (німецька)

Друга іноземна мова (польська)

Друга іноземна мова (французька)

Третя іноземна мова (угорська)

Теорія та практика перекладу

Дисципліни закріплені за кафедрою міжнародних відносин

ОП “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

ОР Магістр

Методика та організація наукових досліджень

Міжнародні системи та глобальний розвиток

Аналіз та прогнозування зовнішньої політики

Міжнародна та європейська безпека

Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах

Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн пострадянського простору

Дисципліни закріплені за кафедрою іноземних мов і перекладу

ОП “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

ОР Бакалавр

Друга іноземна мова (іспанська)

Друга іноземна мова (німецька)

Друга іноземна мова (польська)

Друга іноземна мова (французька)

Практикум перекладц