Наукова робота

Професорсько-викладацький склад, аспіранти та студенти кафедри міжнародних відносин залучені в процес реалізації небюджентної наукової теми  «Центральна та Східна Європа в міжнародних відносинах. Номер державної реєстрації НДР: 0114U001590

Мета теми: Дослідження двостороннього та багатостороннього діалогу країн Центрально-Східної Європи у ХХ – на початку ХХІ ст.

Об’єкт: дослідження політичного, безпекового та суспільного виміру діалогу між країнами Центрально-Східної Європі.

Основні завдання

– історичні передумови багатосторонніх та двосторонніх відносин в регіоні;

– політика історичної пам’яті у дво- та багатосторонніх відносинах;

– вплив основних геополітичних гравців на політичне та безпекове середовище в регіоні Центральної та Східної Європи;

– політико-безпекові ініціативи в регіоні;

– енергетична складова політичного діалогу між країнами Центрально-Східної Європи.