Навчальні дисципліни

Професорсько-викладацький склад кафедри викладає понад 30 дисциплін як нормативних так і вибіркових