Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки для студентів ОР Бакалавр

Методичні вказівки до написання курсових робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»// Струтинська Т.З., Бойчук О.І./ Івано-Франківськ : Факультет історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2017. – 32 с.ЗАВАНТАЖИТИ

Методичні рекомендації до написання бакалаврських робіт для студентів 4 курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».// Струтинська Т.З, Голуб’як Н.Р., Бойчук О.І./ Івано-Франківськ : Факультет історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2020. – 32 с. — ЗАВАНТАЖИТИ

Методичні вказівки для студентів ОР Магістр

Струтинська Т.З., Стецюк Н.М., Бойчук О.І., Методичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» [текст] / Укладачі Струтинська Т.З., Стецюк Н.М., Бойчук О.І. – Івано-Франківськ : Факультет історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2018. – 37 с — ЗАВАНТАЖИТИ