МАГІСТРАТУРА

Кафедра міжнародних відносин готує фахівців за спеціальністю 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” за освітнім рівнем МАГІСТР денної та заочної форм навчання з присвоєнням кваліфікації “Політолог-міжнародник. Перекладач”.

Прийом на освітній рівень магістра проводиться для осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра за  спорідненими спеціальностями на основі результатів єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови та комплексного іспиту з теорії і практики сучасних міжнародних відносин.

Для вступу абітурієнт до заяви, поданої в паперовій формі, додає:

  • документ державного зразка про здобуття освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра і додаток до нього;
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фото розміром 3х4 см, електронне фото шириною 120 пікселів та висотою 150 пікселів;
  • копію ідентифікаційного податкового номера;
  • теку на зав’язках та один конверт.