Дисципліни вільного вибору студента

Вибіркові дисципліни ОП “Міжнародні відноини, суспільні комунікації та регіональні студії”

ОР Бакалавр

Внутрішньополітичний розвиток країн світу

Демократія: від теорії до практики

Дипломатичне листування

Дипломатія і розвідка

Діаспора та національні меншини у зовнішній політиці держави

Етнологія

Етнополітологія

Зв’язки з громадськістю

Інтеграційні процеси і міжнародне суперництво в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

Історія політичних вчень

Критичне мислення

Логіка

Міжнародне приватне право

Міжнародний захист прав людини

Політична географія

Психологія

Соціологія

Цінності європейських цивілізацій

Вибіркові дисципліни ОП “Міжнародні відноини, суспільні комунікації та регіональні студії”

ОР Магістр

Актуальні проблеми європейських інтеграційних процесів

Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин

Європа в зовнішній політиці США та Росії

Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи

Політико-правова система та система прийняття рішень ЄС

Національна безпека України