Аспірантура

Кафедра міжнародних відносин є однією з випускових кафедри, котрі готують фагівців за третім освітньо-науковим рівнем Доктор філософі з спеціальністю 052 Політологія. В рамках підготовки наукових кадрів, професорсько-викладацький склад викладають дисципліни згідно з навчальним планом та є керівниками наукових робіт. Аспіранти кафедри долучені до виконання державної небюджетної теми «Центральна та Східна Європа в міжнародних відносинах. Номер державної реєстрації НДР: 0114U001590