3 курс

№з/п Тема Керівник
1. Політична ситуація в Європі після ІІ Св. війни. Шляхи створення ЄС. Дерещук Т.М.
2. ЄС – унікальне міжнародне утворення. Дерещук Т.М.
3. Етапи що про проходить держава при вступі до ЄС. Дерещук Т.М.
4. Критерії вступу до ЄС для країн претендентів. Дерещук Т.М.
5. Поняття інституційної системи ЄС. Дерещук Т.М.
6. Європейська Рада – статус та повноваження. Дерещук Т.М.
7. Європейський Парламент – законодавчий орган ЄС. Загальна характеристика. Дерещук Т.М.
8. Рада Європейського Союзу – повноваження та порядок діяльності. Дерещук Т.М.
9. Європейська Комісія – виконавчий орган ЄС. Загальна характеристика. Дерещук Т.М.
10.  Суд ЄС – як вища судова інстанція Європейського союзу. Дерещук Т.М.
11.  Сучасні виклики європейській безпеці та шляхи їх вирішення. Дерещук Т.М.
12.  Сучасна архітектура загальноєвропейської безпеки: тенденції, виклики та перспективи. Дерещук Т.М.
13.  НАТО та Європейський Союз: співробітництво і безпека. Дерещук Т.М.
14.  ЄС – ООН: спільна політика в галузі безпеки та оборони. Дерещук Т.М.
15.  Східне Партнерство (Східна політика сусідства): від ідеї до реалізації. Дерещук Т.М.
16.  Відносини ЄС з країнами СНД. Дерещук Т.М.
17.  Відносини ЄС та України. Дерещук Т.М.
18.  Сучасний стан політичних відносин між Україною та ЄС. Дерещук Т.М.
19. Концепція «зіткнення цивілізацій» С. Гантінгтона. Макарук І.В.
20. Вплив геополітики на формування теорії міжнародних відносин Макарук І.В.
21. Теорія світо-систем Ф.Броделя та І. Валлерстайна Макарук І.В.
22.  Геополітичні концепції 3. Бжезинського. Макарук І.В.
23. Дипломатія і війна як основні засоби реалізації зовнішньої політики Макарук І.В.
24. Теорія «м’якої» сили Дж. Ная Макарук І.В.
25.  Х.Булл про два підходи до теорії міжнародних відносин Макарук І.В.
26.  Проблема рівнів аналізу в теорії міжнародних відносин ( К. Волтц, Дж. Розенау, Д. Зінгер) Макарук І.В.
27.  Шість принципів політичного реалізму Г. Моргентау Макарук І.В.
28. Трактування міжнародних відносин в філософсько-історичних поглядах науковців Древнього Світу, Середньовіччя та Нового часу Струтинська Т.З.
29. Трактування міжнародних відносин у поглядах А. Вендта. Струтинська Т.З.
30. Транснаціоналізм Р. Кохейна та Ж. Ная. Струтинська Т.З.
31. Й. Гальтунг та його бачення ТМВ. Струтинська Т.З.
32. Історія розвитку науки про міжнародні відносини Струтинська Т.З.
33. Світ-системний аналіз І. Валерстайна. Критика Лібералізму Струтинська Т.З.
34. Англійська школа у міжнародних відносинах на прикладі Хедлі Булла Струтинська Т.З.
35. Критицизм Андрю Лінклейтера Струтинська Т.З.
36. Конструктивізм (Стурктуралізм). Александра Венд та Ніколаса Онуфа Струтинська Т.З.
37. Фемінізм  Джин Бетке Елштайн та Сінтія Енлоу Струтинська Т.З.
38. Конфлікти в міжнародних відносинах Струтинська Т.З.
39. Поняття та структура міжнародних систем Струтинська Т.З.
40. Система і структура міжнародних відносин Струтинська Т.З.
41. Регіональний аспект міжнародної безпеки Струтинська Т.З.
42. Жорсткі загрози та м’які виклик. Колективна безпека Струтинська Т.З.
43. Основні теоретичні підходи до розуміння безпеки Струтинська Т.З.
44. Ідея війни і миру в політичній думці Середньовіччя та епоху Відродження (Тома Аквінський,  Макіавеллі ). Струтинська Т.З.
45. Ідея вічного миру та універсальної міжнародної організації в  політичній думці ХУ-ХУШ ст. (І. Кант та Г. Гроцій) Струтинська Т.З.
46. Теорія державного суверенітету (Ж. Боден), ідеї міжнародної анархії (Т. Гоббс), як теоретичні  передумови політичного  реалізму. Струтинська Т.З.
47. Основні відмінності між позитивістським та постпозитивістськими підходами . Струтинська Т.З.
48. Особливості розвитку неолібералізму. Струтинська Т.З.
49. Постпозитивізм  і третя дискусія в науці про міжнародні відносини. Струтинська Т.З.
50. Крах ідеалізму й утвердження реалістської парадигми як mainstream у теорії міжнародних відносин. Струтинська Т.З.
51. Вплив реалізму на розвиток міжнародних відносин у другій половині ХХ ст. Струтинська Т.З.
52. Англійська школа в науці міжнародних відносин. Струтинська Т.З.
53. Системні теорії неоструктуралізму. Струтинська Т.З.