Теми курсових робіт 2017-2018 н.р.

 

Тематика курсових робіт для студентів ІІ курсу

№ п/п Тема курсового проекту
1. Історія зародження Європейського Союзу.
2. Рада Європи – історія та мета створення.
3. Вишеградська група: історія створення та сучасна діяльність.
4. ЄС – як регіональне наддержавне утворення у сучасній Європі.
5. Основні етапи становлення та розвитку міжнародних організацій.
6. Організація  – Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ) – історія та мета створення.
7. Типологія та функції міжнародних організацій.
8. Глобальний економічний простір, як середовище формування міжнародних організацій.
9. Правові основи діяльності міжнародних організацій.
10. Акти органів міжнародних організацій.
11. Поняття та принципи діяльності міжнародних службовців.
12. Історія створення та правові основи діяльності ООН.
13. Цілі та принципи діяльності ООН на міжнародній арені на сучасному етапі.
14. Основні міжнародні організацій системи ООН.
15. Історія створення спеціалізованих установ ООН.
16. ЮНЕСКО – сьогодення та перспективи.
17. Всесвітня організація охорони здоров’я – історія створення та сучасна діяльність.
18. Міжнародна організація праці – історія створення та сучасна діяльність.
19. Організація Об’єднаних Націй по промисловому розвитку – як спеціалізована установа ООН.
20. Історія, цілі створення та структура НАТО.
21. Роль НАТО у сучасному світі.
22. Створення ОБСЄ. Цілі та завдання організації.
23. Північноамериканська зона вільної торгівлі – історія, мета та цілі створення організації.
24.  Ліга Арабських Держав – історія створення, завдання та роль в міжнародних відносинах.
25. Участь Італії у війні проти республіканської Іспанії (1936-1939 рр.).
26. Становлення антигітлерівської коаліції у 1941-1942 рр. та її протидія державам Осі.
27. Діяльність антигітлерівської коаліції у 1943-1944 рр.
28. Конференція у Сан-Франциско і утворення ООН.
29. Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин: створення, переваги та протиріччя.
30. Радянсько-японські відносини у другій половині 1930-х рр.
31. Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин: створення, характерні риси й особливості
32. Політичний портрет Мао Цзедуна.
33. Характер і значення реформ М. Кемаля в Туреччині.
34. Наполеон Бонапарт як політик і військовий діяч (обрати якийсь етап його кар’єри).
35. Наполеонівські війни (обрати один з етапів чи битву).
36. Великі європейські держави на Віденському конгресі 1814-1815 рр.
37. Колоніальна система після першої світової війни. Мандатна система Ліги Націй.
38. Розпад Австро-Угорщини: причини та наслідки.
39. Самурайство в соціально-політичній структурі Японії за часів сьогунату Токуґава та його участь в подіях революції Мейдзі.
40. Жінки на чолі соціальних та національно-визвольних рухів у країнах Сходу в новий час.
41. Традиції польської дипломатичної служби.
42. Карпатська Україна в міжнародних відносинах.