Вибіркові освітні компоненти

Дипломатичне листування — ЗАВАНТАЖИТИ

Демократія: від теорії до практики — ЗАВАНТАЖИТИ

Політична географія — ЗАВАНТАЖИТИ

ЄС в міжнародних відносинах — ЗАВАНТАЖИТИ

Діаспора та національні меншини у зовнішній політиці держави — ЗАВАНТАЖИТИ

Право ЄС — ЗАВАНТАЖИТИ

Внутрішньополітичний розвиток країн світу — ЗАВАНТАЖИТИ

Історія політичних вчень — ЗАВАНТАЖИТИ

Міжнародне право (ОП 292 “Міжнародні економічні відносини”) — ЗАВАНТАЖИТИ

Зовнішня політика країн СНД — Sylabus_ZPKS

Міжнародний захист прав людини — ЗАВАНТАЖИТИ

Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ — ЗАВАНТАЖИТИ

Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в Європи — ЗАВАНТАЖИТИ

Дипломатія і розвідка — ЗАВАНТАЖИТИ

Зовнішня політики країн Західної Європи — ЗАВАНТАЖИТИ

Країнознавство (МЕВ) — ЗАВАНТАЖИТИ

Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ — ЗАВАНТАЖИТИ

Трансформаційні процеси на пострадянському просторі та в країнах ЦСЄ в постбіполярний період — ЗАВАНТАЖИТИ